Thay đổi chính sách tích điểm data của chương trình Viettel++

http://cong.viettel.vn

 

Từ ngày 1/2/2021 Viettel sẽ thay đổi chính sách tích điểm data của chương trình Viettel++, cụ thể như sau:

 1. Dừng chính sách tích điểm hướng Data cũ bao gồm

  • Tích điểm do nâng cấp Data
  • Tích điểm do đăng ký MI5D, ST15K, ST30K lần đầu từ 01/11/2019.

2. Chương trình tích điểm Data mới

- Điều kiện thuê bao được tích điểm

+ Đối tượng: Thuê bao di động trả trước và trả sau không sử dụng Data (là thuê bao 2 tháng liên tiếp có tiêu dùng data<50MB) và có hành vi đăng kí Data.

+ Gói Data: các gói Data only và Combo Data.  

- Số điểm tích

+ Tỷ lệ tích điểm: 5%/tiền gói cước KH thực trả.

+ Trong trường hợp gói cước có chu kỳ, chỉ tích 5% của tiền một chu kỳ.

+ Trong trường hợp KH đăng ký gói cước nhưng không sử dụng, các chu kỳ sau hệ thống tự động gia hạn => KH chỉ được tích 1 lần vào tháng KH đăng ký.

+ Điểm được tích vào quỹ điểm tiêu dùng. Thời hạn sử dụng điểm là tháng N+1 (N là tháng cộng điểm)

- Thời gian cộng điểm

+ Tháng N+1 (N là tháng đăng ký data).

 

Tin liên quan