03 Bước nhận diện hóa đơn điện tử hợp pháp và hợp lệ

Làm sao có thể chắc chắn doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đang sở hữu hóa đơn điện tử hợp pháp và hợp lệ?

Để nhận diện một cách đơn giản với 03 bước thực hiện sau:

1. KIỂM TRA HÓA ĐƠN TRÊN LINK TRA CỨUđược Bên bán cung cấp

Khi nhận được hóa đơn điện tử, cần kiểm tra qua mã Tra cứu và link tra cứu được bên bán cung cấp để xem bản hiển thị của hóa đơn.

 2TRA CỨU THÔNG TIN PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN và tình trạng của MST trên các cổng thông tin của Tổng Cục Thuế

Khi nhận được hóa đơn cần Check xem bên bán đã gửi Thông báo phát hành cho CQT chưa? Và mẫu số ký hiệu hóa đơn của

bên bán xuất có khớp với các thông tin gửi cho CQT không qua website của Tổng Cục Thuế

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html

Tra cứu tình trạng hoạt động của MST - NNT đang hoạt động (đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Thuế)

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp


 3. KIỂM TRA NỘI DUNG HÓA ĐƠN

Cần kiểm tra nội dung của hóa đơn đã chính xác chưa:

(1) Thông tin bên mua: MST, Tên Cty, Địa chỉ

(2) Thông tin hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng.

(3) Ngày ký và ngày lập cần trùng nhau, trừ các trường hợp đặc thù

(4) Không được đính kèm bảng kê.

Tác giả: Viettel Đắk Nông
Tin liên quan