Truyền hình

TV360 BOX +140 kênh

 • 54.000VNĐ/tháng
 • VIETTELTV (có STB) +150 kênh

 • 64.000VNĐ/tháng
 • TV360 APP +140 kênh

 • 10.000VNĐ/tháng
 • ViettelTV Xem truyền hình MIỄN PHÍ 3G/4G trên ứng dụng ViettelTV

 • 29.000VNĐ/tháng
 • FLEXI 200 kênh truyền hình | Áp dụng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 55%
 • 50.000VNĐ/tháng
 • 110.000 VNĐ
 • FLEXI 200 kênh truyền hình | Áp dụng tại 61 tỉnh thành trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 64%
 • 40.000VNĐ/tháng
 • 110.000 VNĐ