Truyền hình

ViettelTV Xem truyền hình MIỄN PHÍ 3G/4G trên ứng dụng ViettelTV

  • 29.000VNĐ/tháng
  • FLEXI 200 kênh truyền hình | Áp dụng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

  • - 55%
  • 50.000VNĐ/tháng
  • 110.000 VNĐ
  • FLEXI 200 kênh truyền hình | Áp dụng tại 61 tỉnh thành trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

  • - 64%
  • 40.000VNĐ/tháng
  • 110.000 VNĐ