Internet

SUPERNET5 250Mbps

 • 430.000VNĐ/tháng
 • 660.000 VNĐ
 • SUPERNET4 200Mbps

 • 350.000VNĐ/tháng
 • 400.000 VNĐ
 • SUPERNET2 120Mbps

 • 245.000VNĐ/tháng
 • 300.000 VNĐ
 • NET2PLUS 80 Mbps

 • 180.000VNĐ/tháng
 • 300.000 VNĐ
 • NET1PLUS 30 Mbps

 • 165.000VNĐ/tháng
 • 250.000 VNĐ
 • SUPERNET1 100Mbps

 • 265.000VNĐ/tháng
 • 280.000 VNĐ
 • HOME VIP 100Mbps | Áp dụng tại khu vực 61 tỉnh trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 40%
 • 690.000VNĐ/tháng
 • 1.150.000 VNĐ
 • HOME4 100Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh thành, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 46%
 • 600.000VNĐ/tháng
 • 1.100.000 VNĐ
 • HOME3 55Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh thành, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 38%
 • 469.000VNĐ/tháng
 • 750.000 VNĐ
 • HOME2 55Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh thành, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 38%
 • 369.000VNĐ/tháng
 • 590.000 VNĐ
 • HOME1 55Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh thành, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 30%
 • 319.000VNĐ/tháng
 • 450.000 VNĐ
 • NETGAME 60Mbps | Chỉ áp dụng tại HÀ NỘI

 • - 28%
 • 260.000VNĐ/tháng
 • 360.000 VNĐ