Internet

HOME VIP 100Mbps | Áp dụng tại khu vực 61 tỉnh trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 40%
 • 690.000VNĐ/tháng
 • 1.150.000 VNĐ
 • HOME4 100Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh thành, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 46%
 • 600.000VNĐ/tháng
 • 1.100.000 VNĐ
 • HOME3 55Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh thành, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 38%
 • 469.000VNĐ/tháng
 • 750.000 VNĐ
 • HOME2 55Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh thành, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 38%
 • 369.000VNĐ/tháng
 • 590.000 VNĐ
 • HOME1 55Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh thành, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 30%
 • 319.000VNĐ/tháng
 • 450.000 VNĐ
 • NETGAME 60Mbps | Chỉ áp dụng tại HÀ NỘI

 • - 28%
 • 260.000VNĐ/tháng
 • 360.000 VNĐ
 • SUPERNET5 200Mbps + 2 truyền hình | Áp dụng tại khu vực 61 tỉnh trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 19%
 • 535.000VNĐ/tháng
 • 660.000 VNĐ
 • SUPERNET4 100Mbps | Áp dụng tại khu vực Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 8%
 • 370.000VNĐ/tháng
 • 400.000 VNĐ
 • SUPERNET3 80Mbps | Áp dụng tại khu vực 61 tỉnh trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 12%
 • 310.000VNĐ/tháng
 • 350.000 VNĐ
 • SUPERNET2 50Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh thành trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 19%
 • 245.000VNĐ/tháng
 • 300.000 VNĐ
 • NET5PLUS 150Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 29%
 • 430.000VNĐ/tháng
 • 600.000 VNĐ
 • NET4PLUS 70 Mbps | Áp dụng cho 61 tỉnh Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 35%
 • 260.000VNĐ/tháng
 • 400.000 VNĐ