Combo Internet - Truyền hình

COMBO SPORT 4 70Mbps + 200 kênh truyền hình + gói K+ | Áp dụng tại 61 tỉnh thành trừ Hà Nội và TP HCM

 • - 33%
 • 400.000VNĐ/tháng
 • 590.000 VNĐ
 • COMBO SPORT 4 70Mbps + 200 kênh truyền hình + gói K+ | Áp dụng tại Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 29%
 • 420.000VNĐ/tháng
 • 590.000 VNĐ
 • COMBO SPORT 3 55Mbps + 200 kênh truyền hình + gói K+ | Áp dụng tại 61 tỉnh thành, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 36%
 • 350.000VNĐ/tháng
 • 540.000 VNĐ
 • COMBO SPORT 3 55Mpbs + 200 kênh truyền hình + gói K+ | Áp dụng cho khu vực Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 32%
 • 370.000VNĐ/tháng
 • 540.000 VNĐ
 • COMBO SPORT 2 40Mbps + 200 kênh truyền hình + gói K+ | Áp dụng tại 61 tỉnh thành trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 35%
 • 320.000VNĐ/tháng
 • 490.000 VNĐ
 • COMBO SPORT 2 40Mbps + 200 kênh truyền hình + gói K+ | Áp dụng tại khu vực Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 31%
 • 340.000VNĐ/tháng
 • 490.000 VNĐ
 • COMBO SPORT 1 30Mbps + 200 kênh truyền hình + gói K+ | Áp dụng tại 61 tỉnh thành trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 31%
 • 305.000VNĐ/tháng
 • 440.000 VNĐ
 • COMBO FLEXI 4 70Mbps + 200 kênh truyền hình | Áp dụng tại 61 Tỉnh thành trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 44%
 • 290.000VNĐ/tháng
 • 510.000 VNĐ
 • COMBO FLEXI 4 70Mbps + 200 kênh truyền hình | Áp dụng tại Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 42
 • 300.000VNĐ/tháng
 • 510.000 VNĐ
 • COMBO FLEXI 3 55Mbps + 200 kênh truyền hình | Áp dụng tại 61 tỉnh thành, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • - 46%
 • 250.000VNĐ/tháng
 • 460.000 VNĐ
 • COMBO FLEXI 3 55Mpbs + 200 kênh truyền hình | Áp dụng cho khu vực Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 • - 44%
 • 260.000VNĐ/tháng
 • 460.000 VNĐ
 • COMBO FLEXI 2 40Mbps + 200 kênh truyền hình | Áp dụng tại 61 tỉnh thành trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh