Gói cước Hot

ST15K 3GB tốc độ cao

  • 15.000VNĐ/tháng
  • ST10K 2GB tốc độ cao

  • 10.000VNĐ/tháng
  • ST30K 7GB tốc độ cao

  • 30.000VNĐ/tháng
  • ST5K 500MB tốc độ cao

  • 5.000VNĐ/tháng