Gói cước 3G/4G

V90X

 • 90.000VNĐ/tháng
 • V70X

 • 70.000VNĐ/tháng
 • V30X

 • 30.000VNĐ/tháng
 • UMAX300 30GB tốc độ cao

 • 300.000VNĐ/tháng
 • MIMAX200 15GB tốc độ cao

 • 200.000VNĐ/tháng
 • ST150K 3GB tốc độ cao/ngày

 • 150.000VNĐ/tháng
 • ST120K 2GB tốc độ cao/ngày

 • 120.000VNĐ/tháng
 • ST90K 1GB tốc độ cao/ngày

 • 90.000VNĐ/tháng
 • ST70K 500MB tốc độ cao/ngày

 • 70.000VNĐ/tháng
 • ECOD20 1.5GB tốc độ cao

 • 20.000VNĐ/tháng
 • ECOD10 500MB tốc độ cao

 • 10.000VNĐ/tháng