Dịch vụ GTGT

Lifebox Dịch vụ lưu trữ dữ liệu cá nhân trên đám mây

 • Mocha Ứng dụng nhắn tin miễn phí cho di động

 • 20.000VNĐ/tháng
 • I-Share Chuyển tài khoản cho nhau

 • SMS Plus Tin nhắn tiện ích

 • Auto SMS Tin nhắn báo bận tự động

 • 5.000VNĐ/tháng
 • iSign plus Phong cách trên từng cuộc gọi

 • 6.000VNĐ/tháng
 • All Blocking Chặn cuộc gọi & tin nhắn không mong muốn

 • 7.000VNĐ/tháng
 • MCA Thông báo cuộc gọi nhỡ khi tắt máy

 • 5.500VNĐ/tháng