Chuyển sang trả sau

B2000 Miễn phí 60 phút / cuộc | 60GB data tốc độ cao | 2000 SMS trong nước | 2000 phút gọi ngoại mạng 

 • 2.000.000VNĐ/tháng
 • B700 Miễn phí 60 phút / cuộc | 30Gb Data | 700SMS nội/ngoại mạng | 700 phút ngoại mạng

 • 700.000VNĐ/tháng
 • B1000 Miễn phí 60 phút / cuộc | 30Gb Data | 1000SMS nội/ngoại mạng | 1000 phút ngoại mạng

 • 1.000.000VNĐ/tháng
 • B500 Miễn phí 60 phút /cuộc | 30Gb Data | 200SMS nội/ngoại mạng | 500 phút ngoại mạng

 • 500.000VNĐ/tháng
 • B400 Miễn phí 60 phút / cuộc | 15Gb Data | 350SMS nội/ngoại mạng | 350 phút ngoại mạng

 • 400.000VNĐ/tháng
 • B350 Miễn phí 60 phút / cuộc | 12Gb Data | 300SMS nội/ngoại mạng | 300 phút ngoại mạng

 • 350.000VNĐ/tháng
 • B300 Miễn phí 60 phút / cuộc | 10Gb Data | 250SMS nội/ngoại mạng | 250 phút ngoại mạng

 • 300.000VNĐ/tháng
 • B250 Miễn phí 60 phút đầu/cuộc | 10Gb Data | 200SMS nội/ngoại mạng | 200 phút ngoại mạng

 • 250.000VNĐ/tháng
 • B200 Miễn phí 30 phút đầu / cuộc | 8Gb Data 150SMS nội mạng | 150 phút ngoại mạng

 • 200.000VNĐ/tháng
 • V300 Miễn phí 60 phút / cuộc | 120GB data (4G / Ngày) | 200 phút ngoại mạng

 • 300.000VNĐ/tháng
 • V250 Miễn phí 30 phút / cuộc | 90GB data (3G / Ngày) | 150 phút ngoại mạng

 • 250.000VNĐ/tháng
 • V200 Miễn phí 20 phút / cuộc |  60GB data (2G / Ngày) | 100 phút ngoại mạng 

 • 200.000VNĐ/tháng